YPS-JİN VİDEO

YPS-JIN XWEBÛN Û XWEPARASTINE!

Şîdeta li ser jin û zarokan bi taybet di vê pêvajoya dawîde gihaye lûtkeya herî jor. Çavkaniya êrîşkeriya mêr ya hemberî jinê ji çanda tecewizkar ya dewletê digre. Gotina deshilatdaran ya “Despêkê li jinê bidin” di vê rewşê de rastiyek dîrokî...